HOME
 

 
  

Поп Д. ЂУРЂЕВ, рођен је 3. априла 1953. године у Новом Саду. Пише сатиру, поезију за младе, а бави се и визуелним истраживањима. Дуги низ година је био директор Међународног центра књижевности за децу - Змајеве дечје игре. Живи и ради у Новом Саду.

До сада је објавио велики број књига за децу и младе, сатиричне поезије, као и три књиге визуелних поетских форми: EPPesme international (1992), Слик ковница (1998) и Поезија која се гледа (2018).

 

 

 

Pop D. ĐURĐEV, was born on April 3, 1953 in Novi Sad. He writes satires, poetry for young people, and deals with visual research. For many years he was director of the International Center for Children's Literature - Dragon Kids Games. He lives and works in Novi Sad, Serbia.

So far he has published a large number of books for children and young people, satirical poetry, as well as three books of visual poetic forms: EPPoetry international (1992), Slick Mint (1998) and Poetry viewed (2018).

 
       
 

 

   
       
    e-mail: info@animalcartoon.net    
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.