HOME
 

 
 


Universal pet

 

Danja Doroški

EDUCATION: Faculty of Philology, Belgrade. She is fluent in the following languages: Serbian, Italian, English, French, German, Russian, Macedonian, Croatian, ...

WORK EXPERIENCE: Translator and court interpreter for 35 years.

PAINTING:

Danja has been dealing with fine art more intensely since 2011. She is a member of several Fine Art Associations. So far she has had five solo exhibitions, and participated in more than 120 group, mostly juried international exhibitions in numerous Belgrade and Serbian galleries... 

She received several awards,  praises and diplomas, and her works were shortlisted at three Serbian amateur shows ... She participates in humanitarian exhibitions and fine art colonies. According to her own project 'Creative Atelier', she organizes workshops for various techniques of fine and applied arts, and conducts the workshop ‘’Techniques of watercolor’’. 

Danja has been involved in caricatures since 2015, her cartoons were accepted at the international competitions such as  Zlatna kaciga,  Animal cartoon, Osten Skopje and other contests. Her cartoons were published in magazines Jež and Etna and, she is a member of the FECO Serbia Association. Fine art, including the caricature, she considers  as an endless search for the sense, truth, and beauty in which she tries to make a harmonious blend of versatile painting techniques with personal sensitivity and reflection.

 

 

OBRAZOVANJE: Filološki Fakultet Beograd. Služi se sledećim jezicima: srpski, italijanski, engleski, francuski, nemački, ruski, makedonski, hrvatski, ...

 

RADNO ISKUSTVO: Prevodilac i sudski tumač 35 godina.

 

SLIKARSTVO: Intenzivnije se bavi lepom umetnišću od 2011. godine. Član je nekoliko Udruženja likovnih umetnika. Do sada je imala pet samostalnih,  a učestvovala na preko 120 grupnih izložbi što amatera što akademskih slikara, od toga  preko 50 žiriranih medjunarodnih, u brojnim beogradskim galerijama: Akademija 28, Art Centar, Dom Vojske, Kuća Djure Jakšića, Dom vazduhoplovstva, Galerija opštine Vračar, Kuća Kralja Petra I, Galerija Resavska78,  Galerija 73, Matica iseljenika, Jevrejski Dom, Salon Železnice, kao i u centrima kulture širom Srbije kao što su Kulturni centar Šabac, Dom kulture Omoljica, D.K. Priboj, Golubac, Raška, Stara streljana Novi Sad, Kruševac, Sopot ... Dobila nekoliko nagrada i pohvala, na dve smotre amatera njeni radovi ulaze u uži izbor.... Učestvuje na humanitarnim izložbama i likovnim kolonijama. Pri Asocijaciji Dorćolijada, po sopstvenom projektu ’Kreativni atelje’, volonterski organizuje radionice za različite tehnike likovne i primenjene umetnosti, a sama vodi radionicu Tehnike akvarela. Od 2015. se bavi karikaturom, prihvaćeni su joj radovi na medjunarodnim  konkursima Zlatna kaciga i Animal cartoon, objavljivala ih je u Ježu i Etni, član je Udruženja FECO Srbija. Likovnu umetnost, uključujući tu i karikaturu, smatra beskrajnim traganjem za smislom, istinom ali i lepotom u kome pokušava da napravi skladan spoj razlličitih slikarskih tehnika sa ličnim senzibilitetom i promišljanjem.