HOME  
 


ANIMALCARTOON CONTEST 2016' RESULTS

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ANIMALCARTOON 2016'

Statistically COMPETITION ANIMALCARTOON 2016'
The competition came in 1115 cartoons of 384 participants from 56 countries.
In the pre-eliminated 34 authors.
Missed theme is on 465 cartoons.
In the competition for the award was attended by 606 cartoons.
 

JURY:
 

-Stefan Popa Popas (cartoonist, Rumunija)

-Prof. Jugoslav Vlahović (cartoonist, Serbia)

-Prof.dr. Špiro Radulović (cartoonist, Serbia)

-Jovo Škomac (cartoonist, Serbia)

-Vesna Milanović (kustos, ULUPUDS, Serbia)

-Srboljub Aleksić (Belgrade ZOO director, Serbia)

 

 

WINNERS

 

1st prize is divided on two artists:

 

-Izabela Kowalska-Wieczorek - POLAND - 500 euros

-Vladan Nikolić - SRBIJA - 500 euros

 

2nd prize is divided on two artists:

 

-Sunnerberg Constantin Cost - BELGIUM - 300 euros

-Slobodan Obradović - SRBIJA - 300 euros

 

3rd prize:

 

-Istvan Kelemen - HUNGARY - 200 euros
 

Diplomas:
 

-Igor Pashchenko - RUSSIA - Diploma

-Marija Popović - SRBIJA - Diploma

-Jose Raymundo Costa do Nascimento - BRASIL - Diploma

-Rasool Hajizadeh - IRAN - Diploma

-Voroncov Nikolaj - RUSSIA - Diploma

 

 

СТАТИСТИКА КОНКУРСА ANIMALCARTOON 2016'

На конкурс је стигло 1115 карикатура од 384 учесника из 56 земаља.

У предселекцији елиминисано је 34 учесника.

Промашена тема налази се на 465 карикатура.

У конкуренцији за награду је учествовало 606 карикатура.

 

ЖИРИ:
 

-Стефан Попа Попас (карикатуриста, Пољска)
-Проф. Југослав Влаховић (карикатуриста, Србија)
-Проф. др
. Шпиро Радуловић (карикатуриста, Србија)
-Јово Шкомац (карикатуриста, Србија)
-Весна Милановић (Кустос, УЛУПУДС, Србија)
-Србољуб Алексић (директор Београдског зоолошког врта)

 

ПОБЕДНИЦИ

 

1. награда се дели на два добитника:

 

-Изабела Ковалска Вјецзорек - ПОЉСКА - 500 еура

-Владан Николић - СРБИЈА - 500 еура

 

2. награда се дели на два добитника:

 

-Соненберг Константин Кост - БЕЛГИЈА 300 еура

-Слободан Обрадовић - СРБИЈА - 300 еура

 

3. награда

 

-Иштван Келемен - МАЂАРСКА - 200 еура.

 

Дипломе:

-Игор Пашенко - РУСИЈА - Диплома
-Марија Поповић - СРБИЈА - Диплома
-Хозе Рајмундо Коста до Насименто - БРАЗИЛ - Диплома
-Расол Хајизадех - Иран - Диплома
-Воронцов Николај - РУСИЈА - Диплома

 

WINNERS

 
 

 

 
 
 
FIRST PRIZE
Izabela Kowalska-Wieczorek - POLAND - 500 euros
 
 
 
FIRST PRIZE
Vladan Nikolić -
SRBIJA -
500 euros
 
 
 
SECOND PRIZE
Sunnerberg Constantin Cost - BELGIUM - 300 euros
 
 
 
 
SECOND PRIZE
Slobodan Obradović -
SRBIJA - 300 euros
 
 
 
THIRD PRIZE
Istvan Kelemen -
HUNGARY - 200 euros
 
 

DIPLOMA
 

Igor Pashchenko - RUSSIA
 
  DIPLOMA
Jose Raymundo Costa do Nascimento - BRASIL
 
  DIPLOMA
Marija Popović - SRBIJA
 
 
 
DIPLOMA


Rasool Hajizadeh - IRAN

 
 

 

DIPLOMA
Voroncov Nikolaj - RUSSIA
 
       
       
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.